0 Продукта

НОВОСТРОЙ
ИНЖЕНЕРИНГ

Инженерингова,
строително-ремонтна
дейност

Дейности Продукти

НОВОСТРОЙ
КОНТРОЛ

Мобилна
строително-изпитвателна
лаборатория

Услуги Апаратура Портфолио

Дейности

Хидроизолации на строителни конструкции

Вандекс хидроизолация в дълбочина – прониква мимимум на 150 mm. Издържа на 15 Atm водно налягане.

Антикорозионна защита

За антикорозионна защита на метални повърхности на строително метални конструкции…

Нанотехнолигии в строителството

Нанотехнологията засяга научната сфера, която изучава много малки структури, обикновено с размери под 100 nm…

Усилване и въстановяване на строителни конструкции

Система за усилване на конструкцията, която се прилага външно за увеличаване на натоварванията…

Обследване на строителни конструкции

Обследване на строителни конструкции и материали…

Измервателни уреди

За извършване на изпитвания и измервания на: бетон, бетонни смеси, строителни конструкции…

За Новострой инженеринг

Сертифицирана по ISO 9001:2015

”НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” основана 1992 г. като ЕТ. През 2007 г. е преобразувана в ООД. Фирма с инженерингова, строително-ремонтна дейност, специализирана в комплексното решаването на проблемите свързани с ремонтно-възстановителни и работи свързани с усилване на строителни конструкции, хидроизолация и антикорозионната защита на различни по вид строителни конструкции, което обхваща: експертна оценка на конкретното състояние на обекта, проектиране и технологично решение за изпълнение на нови или ремонт и възстановяване на компрометирани съоръжения.

За Новострой контрол

“НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД е специализирана фирма за контролиране качеството на вложените строителни материали и установяване съответствието с проекта и качеството на изпълнените строителни елементи, изделия и конструкции, строителни еспертизи и консултации.
”Новострой Контролг” e представител по отношение на доставка, консултация, ремонт на инструменти от : Proceq SA , Switzerland разработчик, производител и дистрибутор на портативни инструменти за неразрушаващо тестване на свойствата на материалите.

Запознай се с
нашите партньори

Разгледай
реализирани обекти