0 Продукта

VANDEX RAPID M

150.00 лв.

Бързо втвърдяващ хидроизолационен и репариращ разтвор.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID M е многофункционален хидроизолационен и
ремонтен разтвор за хоризонтални и вертикални бетонни
повърхности и зидарии.

Изчерпан

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Агрегатно състояние

прах

Цвят

сив

Обемно тегло [kg/l]

прибл. 1.65

Време за втвърдяване [min.]

прибл. 15–30

Якост на натиск [N/mm²]

1 час: 0.5

3 час: 5.0

6 час: 23.5

28 дни: 36.5 (съхранение във вода)

Якост на опън при огъване [N/mm²]

28 дни: 5.5 ( съхранение във вода)

Адхезия [N/mm²]

28 дни: > 2.0

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex Rapid M – Eksp.Pokazateli