0 Продукта

VANDEX RAPID XL

96.00 лв.

Бързо втвърдяващ ремонтен разтвор.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID XL е многофункционален ремонтен разтвор
за хоризонтални и вертикални бетонни повърхности и
зидарии.

Изчерпан

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Агрегатно състояние

прах

Цвят

сив

Обемно тегло [kg/l]

прибл. 1.5

Време за втвърдяване [min.]

прибл. 30–60

Якост на натиск [N/mm²]

1 час: 0.5

3 часа: 2.0

1 ден: 13.0

28 дни: 50.0 (съхраняван във вода)

Якост на опън при огъване [N/mm²]

28 дни: 8.5

Адхезия [N/mm²]

28 дни: > 2.0

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

SDS-Vandex-Rapid_XL-BG