0 Продукта

DUAL SEAL GRANULAR

0.00 лв.

Dual Seal® Granular е Wyoming, набъбващ
гранулиран, натриев бентонит. При наличие на вода,
Dual Seal® Granular реагира и образува непроницаема
водоустойчива емулсия.