0 Продукта

VANDEX UNI MORTAR 1

Цена по запитване

Хидроизолационен и репариращ разтвор.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• В основи: бетон, зидария и зидария от естествен и изкуствен камък
• Хидроизолация и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• Разтвор, приложим по хоризонтални и вертикални плоскости за хидроизолация, изравняване и възстановяване на повърхности
• За обработка на връзки (фуги) между стени и етажни плочи
• При фундаменти, плочи, подпорни стени и др
• В съоръжения за питейни води

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Вид

сив прах

Зърнометрия dmax. [mm]

2

Обемно тегло на влажния разтвор [kg/l]

прибл. 2.1

Обработваемост при 20 °C [min]

прибл. 45

Време на свързване при 20 °C [h]

прибл. 5–6

Якост на натиск на 28 d [MPa]

прибл. 40

Якост на опън на 28 d [MPa]

прибл. 6

Статичен модул на еластичност на 28 d [GPa]

прибл. 24

Капилярна абсорбция [kg/m²×h0.5]

0.08

Допълнителни данни

виж СЕ маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

SDS-Vandex-UNI_Mortar_1-BG