0 Продукта

Хидроизолации на строителни конструкции

Хидроизолация на стени и основи

хидроизолация на основи, хидроизолация на стени

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ДЪЛБОЧИНА
КАКЪВ Е ПРИНЦИПЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ И ОСНОВИ?

Проникване на минимум 150 мм. дълбочина.
Издръжливост до 15 атмосфери водно налягане.

бетонна

Как изглежда суха бетонна плоча със свободна вар и вода в капилярната структура.

водно въздействие

Въздействие на водата върху бетонна плоча. Влагата мигновено прониква в структурата, в резултат се наблюдават повреди в бетона и течове.

обработка

След третиране с Вандекс се наблюдава реакция между варта в капилярите, химически активните добавки на Вандекс и влагата. Добавките проникват в дълбочината на капилярите и образуват неразтворими комплекси кристални съединения, които запълват капилярната структура.

непропусклив

Бетонът след третиране е вече непропусклив. Химическите добавки на Вандекс проникват в дълбочина и ще се активират при ново въздействие на влага.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ И ОСНОВИ – ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Нови и съществуващи сгради:

  • Хидроизолация на стени, основи, фундаменти, плочи в сутерени, кало-масло уловители, асансьорни шахти, бетонни плочи под градини и затревени площи, подземни гаражи, промишлени хидротехнически съоръжения, плувни басейни, водни кули, резервоари, противофилтрационни стени, бетонни силози, разнообразие от бетонни съоръжения, деформационни и работни фуги.

2. Съоръжения за питейна вода и пречиствателни станции:

  • Хидроизолация на основи, защитни изолационни покрития и стени
  • Защита от агресивно въздействие на индустриални и отпадни битови води и хидроизолация
  • Удължаване на живота на съоръжения за канална и отпадна вода, ревизионни шахти и колектори

3. Електроцентрали, водни и хидротехнически съоръжения:

  • Възстановяване и защита на бетон
  • Защитни покрития и хидроизолация, включително при досег с морска вода
  • Аварийни ремонтни дейности
  • Реставрация на стари сгради
  • Усилване на строителни конструкции, в това число и носещи
  • Спиране на директни течове