0 Продукта

VANDEX CEMELAST 100

195.00 лв.

Хидроизолационна еластична шпакловка.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• В основи: бетон и зидария
• Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
• При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за питейни води и др.
• хидроизолация под плочки, в мокри помещения и в плувни басейни

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

 

Сух компонент

Полимерен компонент

Вид

сив прах

млечно бяла течност

 

разтвор

втвърдено състояние

Цвят

сив

сив

VANDEX CEMELAST 100 не е декоративно покрит

Обемно тегло на разтвора [kg/l]

прибл. 1.7

 

Обработваемост при 20 °C [min]

прибл. 45

 

Време завтвърдяване при 20 °C [h]

 

прибл. 3–6

Капилярна абсорбция [kg/m2·h0,5]

 

0.017

Адхезия [MPa]

 

прибл. 1.5

Устойчивост на залепване след цикли на

замръзване и размръзване [MPa]

 

прибл. 1.2

Устойчивост на пукнатини +20 °C [mm]

 

£ 0.5

Допълнителни данни

 

виж СЕ маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.