0 Продукта

VANDEX BB75ZE

330.42 лв.

Хидроизолационна сулфатоустойчива еластична хидрофобна шпакловка.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• В основи: бетон и зидария
• Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
• При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за отпадни води

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

 

Сух компонент

Полимерен компонент

Вид

сив прах

млечно бяла течност

 

 

 

 

Разтвор

Втвърдено покритие

Цвят

сив

сив

VANDEX BB 75 E Z не е декоративно

покритие

Обемно тегло на разтвора [kg/l]

прибл. 1.7

 

Обработваемост пр 20 °C [min.]

прибл. 30

 

Време за втвърдяване при°C [h]

 

прибл. 3–6

Устойчивост на пукнатини при 20 °C [mm]

 

£ 0.8

Допълнителни данни

 

виж CE маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.