0 Продукта

DigiSchmidt

Цена по запитване

Склерометър за: • Безразрушаващо измерване за качествена оценка на бетона.
• Откриване на слаби места в него.
• Прехвърляне на данни към компютър / принтер.
• Оценка на данни със софтуер ProVista.