0 Продукта

VANDEX BB75

106.50 лв.

Хидроизолационна хидрофобна шпакловка.
Област на приложение:
• В основи: бетон и зидария
• Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• При фундаменти, плочи, подпорни стени и др.
• В съоръжения за питейни води.

Additional Information

Разфасовка

Марка

Технически данни

 

Вид

сив прах

VANDEX BB 75 не е декоративен материал.

Обемно теглво на влажния разтвор [kg/l]

прибл. 2.0

Обработваемост при 20 °C [min]

прибл. 45

Време за втвърдяване при 20 °C [h]

прибл. 5–8

Якост на натиск на 28 ден [MPa]

прибл. 40

Якост на опън при огъване на 28 ден [MPa]

прибл. 6

Статичен модул на еластичност на 28 ден [GPa]

прибл. 28

Капилярна абсорбация [kg/m²·h 0.5]

0.06

Допълнителни данни

виж СЕ маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex BB 75 – Eksp.PokazateliSDS-Vandex-BB_75-BG