0 Продукта

VANDEX AM10

168.00 лв.

Добавка за водоплътност чрез кристализация. Области на приложение
• съоръжения за обработка на отпадъци
• основи и подземни части на сгради
• морски съоръжения
• предварително изготвени бетонови елементи
• тунели и подлези
• язовири и водни резервоари
• шахти
• подземни съоръжения
• паркинги
• плувни басейни

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

 

Вид изпитване

Метод

Параметри

Представяне

Проникване на вода под налягане

EN 12390-8

1% дозировка

преминат

Водонепропускливост

DIN 1048

5 bar (72 psi) челно налягане

40% намаление

Водонепропускливост

CRD C48-92

13.8 bar (200 psi) челно налягане

> 70% намаление

Капилярна абсобция

ASTM C-1585

 

> 40% намаление

Якост на натиск

ASTM C-39

 

проектна и с до 8% увеличение

Съпротивл. с/у проникване на хлориди

ASTM C-1202

 

10% подобрение

Промяна на дължината

ASTM C-157

 

до 20% намаление

Устойчивост на сулфати

ASTM C-1012

6 месеца

33% подобрение

Добавка за бетон

ASTM C-494

тип S

приминат

Добавка за бетон

EN 934-2

намаляване на водата / Пластифициране

преминат при 2% дозировка

Слягане

EN 12350-2

 

62 mm при 2% дозировка

Съдържание на хлоридни йони

EN 480-10

 

£ 0.1 M %

Съдържание на алкали

EN 480-12

 

£ 10.5 M %

Корозионна устойчивост

EN 480-14

 

не се наблюдава корозия

Якост на натиск

EN 12390-3

 

на 7 и 28 ден: тестова смес ³ 110 % от контролната смес

Намаляване на водата

EN 934-2

 

В тестовата смес ³5 % сравнено с контролната смес

Съдържание на въздух

EN 12350-7

 

Тестова смес £2 % по обем над контролната смес

Изпитанията са проведени в лабораторни условия с лабораторни материали.

SDS-Vandex-AM_10-BG