0 Продукта

VANDEX UNI MORTAR 1Z

99.00 лв.

Хидроизолационен сулфатоустойчив репариращ разтвор.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• В основи: бетон и зидария
• хидроизолация и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• за създаване на гладка и здрава основа за VANDEX BB 75Z
• приложим за нанасяне на дебел слой
• Канилизационно съоръжения

Изчерпан

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Вид

сив прах

Зърнометрия dmax. [mm]

2

Обемно тегло на влажния разтвор [kg/l]

2.1

Обработваемост при 20 °C [min.]

прибл. 45

Време на втвърддяване 20 °C [h]

прибл. 3–6

Якост на натиск 28 d [MPa]

прибл. 45

Якост на опън при огъване d [MPa]

прибл. 7

Статичен модул на еласстичност на28 d [GPa]

прибл. 32

Капилярна абсорбция [kg/m².h0.5]

0.05

Допълнителни данни

виж CE маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.