0 Продукта

VANDEX CEMREP 202

78.00 лв.

Бързо свързващ материал за ремонт на настилки
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• основа: бетон
• за ремонт на бетон за , пътища, паркинги, гаражи, рампи и индустриални подове и др.
• ремонтиращ разтвор за хоризонтални бетонни повърхности
• в случаите, когато минималното време за свързване е от съществено значение
• защита от вода и влага

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Вид

сив прах

Зърнометрия dmax [mm]

2

Обемно тегло на влажния разтвор [kg/l]

прибл. 2.4

Време за прилагане при 20 °C [min.]

прибл. 10

Време на свързване 20 °C [min.]

прибл. 15

Якост на натиск при 20 °C [MPa]

1 h: >30

24 h: >55

7 d: >60

28 d: >70

Якост на опън при20 °C [MPa]

1 h: >4

24 h: >7

7 d: >9

28 d: >10

Адхезия при 20 °C [MPa]

28 d: >2

Динамичен модул на еластичност [GPa]

28 d: >50

Линейно разширение [%]

прибл. 0.05

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.