0 Продукта

VANDEX RAPID S

156.00 лв.

Бързо втвърдяваща хидроизолационна шпакловка.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID S е предназначен за хидроизолация и защита на
бетонни повърхности и зидарии срещу въздействие на битови
отпадни води, подпочвени и повърхностни води и влага. Той може
да образува много гладка повърхност.

Изчерпан

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Агрегатно състояние

прах

Цвят

сив

Обемнот тегло [kg/l]

прибл. 1.45

Време за втвърдяване [min.]

прибл. 30–60

Якост на натиск [N/mm²]

3 часа: 3.0

6 часа 19.5

28 дни (съхраняван във вода): 30.0

Якост на опън при огъване [N/mm²]

28 дни (съхраняван във вода): 5.5

Адхезия [N/mm²]

28 дни: >1.5

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex Rapid S – Eksp.PokazateliSDS-Vandex-Rapid_S-BG