0 Продукта

VANDEX BB75Z

111.00 лв.

Хидроизолационна сулфатоустойчива хидрофобна шпакловка.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• основи: бетон и зидария
• защитно покритие за хоризонтални и ветикални частисрещу канални води.
• канализационни канали, канализационни танкери, люкове и др.

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Вид

сив прах.

VANDEX BB 75 Z не е декоративен материал.

Обемно тегло на влажен разтвор [kg/l]

прибл. 2.0

Обработваемост при 20 °C [min]

прибл. 45

Време за втвърдяване при 20 °C [h]

прибл. 5–8

Якост на натиск на 28 ден [MPa]

прибл. 40

Якост на опън при опъване на 28 ден [MPa]

прибл. 6

Статичен модул на еластичнист на 28 деб [GPa]

прибл. 28

Капилярна абсорбация [kg/m²·h 0.5]

0.08

Допълнителни данни

виж СЕ маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Вид

сив прах.

VANDEX BB 75 Z не е декоративен материал.

Обемно тегло на влажен разтвор [kg/l]

прибл. 2.0

Обработваемост при 20 °C [min]

прибл. 45

Време за втвърдяване при 20 °C [h]

прибл. 5–8

Якост на натиск на 28 ден [MPa]

прибл. 40

Якост на опън при опъване на 28 ден [MPa]

прибл. 6

Статичен модул на еластичнист на 28 деб [GPa]

прибл. 28

Капилярна абсорбация [kg/m²·h 0.5]

0.08

Допълнителни данни

виж СЕ маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex BB 75 Z – Eksp.Pokazateli