0 Продукта

VANDEX CEMELAST

Цена по запитване

Хидроизолационна еластична хидрофобна шпакловка.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• В основи: бетон и зидария
• Хидроизолация от активната или пасивната страна на водния напор и защита от вода и капилярна (пълзяща) влага
• При наличие на пукнатини или зони с потенциално напукване
• При фундаменти, плочи, подпорни стени, съоръжения за питейни води и др.

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

 

Сух компонент

Полимерен компонент

Вид

сив прах

млечно бяла течност

 

 

 

 

Разтвор

Втвърдено покртие

Цвят

сив

сив

VANDEX CEMELAST не е декоративно

покритие.

Обемно тегло на разтвора [kg/l]

прибл. 1.65

 

Обработваемост при 20 °C [min.]

прибл. 30

 

Време за втвърдяване при 20 °C [h]

 

прибл. 3–6

Еластичност при 20 °C [%]

 

прибл. 13

Якост на опън при 20 °C [MPa]

 

прибл. 0.9

Устойчивост на пукнатини при +20 °C [mm]

 

£ 0.4

Допълнителни данни

 

виж CE маркировката

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex Cemelast – Eksp.PokazateliSDS-Vandex-Cemelast_Liquid-BG