0 Продукта

VANDEX RAPID 2

140.40 лв.

Бързо втвърдяващ цимент.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID 2 може да се използва вътрешно или външно като водоустойчива замазка, или където се изисква бърза корекция и постигане на ранна якост:
• −Запълване на течове
• −Ремонт на течове около тръби
• −Запълване на пукнатини
• −Измазване на мокри повърхности
• −Отсраняване на течове в каменинови тръби
• −Уплътняване на сегменти в шахти
• −Фиксиране на елементи във водни съоръжения където се изисква незабавно свързване
• −Монтиране на стоманени елементи в бетон или зидария
• −Устойчивост на ерозия и запазване на уплътнението на канала
• −Възможност за работа под вода VANDEX RAPID 2 може да бъде използван вурху следните основи:
• −Бетон
• −Зидария
• −Глина
• −Камък

Изчерпан

Additional Information

Разфасовка

Марка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

Агрегатно състояние

прах

Цвят

сив

Обемно тегло [kg/l]

прибл. 1.4

Компоненти

еднокомпонентен

Приложение при темеператури [°C]

(позволява забъркване с вода с различни температури

+5 до +25

Време на свързване(след забъркване) [min]

прибл. 2

Якост на натиск (10 °C) [N/mm²]

1 h: 4.0

6 h: 6.0

24 h: 14.0

28 days (във вода): 40.0

Якост на опън (10 °C) [N/mm²]

28 days (във вода): 8.0

Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на основата могат да повлияят на тези стойности.

Vandex Rapid 2 – Eksp.PokazateliSDS-Vandex-Rapid_2-BG