0 Продукта

Hygropin

0.00 лв.

Ръчно преносимо устройство за определяне на относителната влажност в измервателните втулки, вградени в бетона. Инструментът измерва влажността и температурата на двата канала (сонда вътре в бетона и околна сонда) и използва тези стойности за изчисляване на точката на оросяване и проследяване за всеки параметър.