0 Продукта

Антикорозионна защита чрез студено поцинковане

Горещото поцинковане и галванизиране са едни от най-разпространените методи за антикорозионна защита.Тези покрития осигуряват активна електродо-катодна защита на метала. Традиционните методи за поцинковане изискват специфично оборудване, поради което са трудно приложими за изпълнение на място, докато защитата със системата ZINGA може да бъде изпълнено лесно като боядисване.

Покритията с бои осигуряват пасивна защита. Дори при едно единствено нарушаване на тази преграда, започва процеса на корозия, който се разпространява под боята, което довежда до обща корозия на метала.
При прилагане на ZINGA ако цинковото покритие е в слаба степен разрушено, ръждата не се разпространява под него.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За антикорозионна защита на метални повърхности на строително метални конструкции:

  • огради, покриви и олуци;
  • греди;
  • колони;
  • пътни;
  • жп и пристанищни съоражения;
  • транспортни средства;
  • машина, пловотелни съдове;
  • силози,цистерни;
  • резервоари и др.

Прилага се както при нови така и при ремонт на стари съоражения.