0 Продукта

Партньори

Vandex

VANDEX INTERNATIONAL Ltd. Switzerland

Хидроизолация на строителни конструкции чрез кристализация.

Zinga

ZINGAMETALL B.V.B.A. Belgium

Антикорозионна защита на нови и стари метални конструкции, по метода на поцинковане чрез студено полагане на материала. Защита на горещо поцинковани повърхности.

Nanophos

NanoPhos, Greece

Нанотехнологии за импрегниране, хидрофобизация, защита и почистване на бетонни и циментови повърхности, мазилки, настилки, камък, мрамор, дърво. Топлоизолационна боя. Самопочистващи и антимикробни покрития.

Proceq

Proceq SA, Switzerland

Разработчик, производител и дистрибутор на портативни инструменти за неразрушаващо тестване на свойствата на материалите.

Tradecc

TRADECC, Belgium

Специализирани материали в областта на хидроизолацията и усилване на строителни конструкции.