0 Продукта

Хидроизолация на фуги

СВОЙСТВА:
Хидроизолация
Еластични, поемат деформационни натоварвания.
Ремонт и саниране

Приложим за хидроизолация на работни и делатационни фуги при ново строителство и ремонт на сутерени и хидротехнически съэражения и др..