0 Продукта

Хидроизолация на съоръжения за отпадни води

Всяка структура, която е в контакт с отпадъчните води е подложена на въздействия, като:
◊ непрекъснато се променяща се степен на замърсяване
◊ въздействието от околната среда
◊ колебание на подпочвеното нивото
◊ формирането на агресивна среда в затворени отпадни съоръжения. Бетонът е основен строителен материал. постоянно е подложен на горните агресивни въздействия, защита му е от съществено значение.

Vandex системата предоставя тази защита.

Vandex материалите се прилагат в пречиствателни съоръжения за хидроизолация и защита на бетон подложен на агресивни въздействия. Прилагат се както при изграждане на нови, така и при реконструкция на стари съоражения.