0 Продукта

Хидроизолация на плувен басейн – реконструкция

Техническата документация на Вандекс предоставя стандартни, типови решения за
разнообразни по вид приложения: подземни бетонни стени и плочи, външна и вътрешна хидроизолация, подземни многоетажни гаражи, асансьорни шахти, затворени водохранилища, резервоари, плувни басейни и др.