0 Продукта

Хидроизолация на многоетажен сутерен

Техническата документация на Вандекс предоставя стандартни, типови решения за
разнообразни по вид приложения: подземни бетонни стени и плочи, външна и вътрешна хидроизолация подземни многоетажни гаражи и др.