0 Продукта

Хидроизолация на асансьорна шахта

Техническата документация на Вандекс предоставя стандартни, типови решения за
разнообразни по вид приложения: подземни бетонни стени и плочи, външна и вътрешна хидроизолация подземни многоетажни гаражи, асансьорни шахти и др.