0 Продукта

Спиране на пълзяща влага

VANDEXD IC е Силан/силоксан микроемулсия на водна основа, готова за употреба, която изгражда бариера срещу пълзящата влага по стените. Активните съставки са с ниско молекулярно тегло и проникват дълбоко в разтвора. VANDEXD IC полага лесно с пистолет за силикони, в предварително пробити отвори в разтвора.
След полагането активните съставки проникват в капилярите на разтвора и образуват ефективна хидрофобна преграда срещу влагата.

Припожим за всички видове минерални зидарски разтвори.
Каменни стени зидани на циментови и минерални разтвори.
Тухлени стени