0 Продукта

Спиране на директни и аварийни течове – реконструкция

Много често се налага да спрем директен теч , понякога с голяма интензивност, Тук намира приложение системата на VANDEX за спиране на аварийни течове.
Време на втвърдяване от 10-20 секунди до 1-2 минути в зависимост от прилагания материал

Приложение: Системата се използва в случаите на аварийни ситуации, както и за запушване на директни течове и пробиви.