0 Продукта

Бързодействащи хидроизолационни системи – реконструкция

СВОЙСТВА:
Хидроизолация
Издържат на натоварвания веднага
Ремонт, усилване и саниране
Устойчиви на отпадни води
Кратко време за изпълнение и въвежданена обекта в експлоатация – до 6 часа.

Бърза и ефикасна хидроизолация и ремонт на сутерени, ревизионни и асансьорни шахтис VANDEX RAPID продукти – краткосрочно изпълнение, минимален технологичен престой.