0 Продукта

Антикорозионна защита на съществуващи метални конструкции

ZINGA е антикорозионна активна система за поцинкова чрез студено полагане.
Може да се прилага като антикорозионна защита освен в нови и при ремонт на стари метални съоражения, огради, ВиК съоражения, автомобили, Електропреносни и мостови конструкции, при реставрация на стари предмети, покриви и др.
Може да се използува и за възстановяване дебелината на стари цинкови покрития.

Предимствата при прилагане върху стари конструкции:
• Активна катодна защита
• Нанасяне при обектови условия
• Може да се полага и върху ръждива основа(при предваритело отстранена люспеста ръжда)
• Може да се възсановява дебелината на цинка при стари поцинковани конструкции
• Може да се боядисва
• Контакт с питейна вода
• Възможност за заваряване