0 Продукта

Безразрушително изпитване якостта на натиск на бетон

Безразрушително изпитване за определяне вероятната якост на натиск на бетон в стоманобетонна конструкция.

БДС EN 12504-2
БДС EN 13791:2007/NA