0 Продукта

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „Новострой контрол“ ООД

Договор: BG16RFOP002-2.073-22574-C01

Обща стойност: 6 000 лв., от които 5 100 лв. европейско и 900 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „Новострой инженеринг“ ООД

Договор: BG16RFOP002-2.073-20346-C01

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020г.
Край: 28.12.2020г.

„Новострой инженеринг“ ООД е бенефициент по Договор № BG16RFOP002-2.089-5818-C01 за БФП по проект
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“.
Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта:

  • Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  • Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
    COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност
на финансирането е 50 000,00 лв.