0 Продукта

Измервателни уреди

ПРИЛОЖЕНИЕ

За извършване на изпитвания и измервания на: бетон, бетонни смеси, строителни конструкции, строителни разтвори за зидарии и мазилки, стоманобетонни конструкции, изделия от метал, стъкло, пластмаса и керамика, метални конструкции и изделия, пясък и добавъчни материали, гипсови свързващи вещества, цимент и вар.