Начало Дейност НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ - Хидроизолация, ремонт, възстановяване, усилване. Нанотехнологии в строителство

”Новострой инженеринг” основана 1992 г. като ЕТ. През 2007 г. е преобразувана в ООД. Фирма с инженерингова, строително-ремонтна дейност, специализирана в комплексното решаването на проблемите свързани с ремонтно-възстановителни и работи свързани с усилване на строителни конструкции, хидроизолация и антикорозионната защита на различни по вид строителни конструкции, което обхваща: експертна оценка на конкретното състояние на обекта, проектиране и технологично решение за изпълнение на нови или ремонт и възстановяване на компрометирани съоръжения.

            В предвид на специфичността на възникващите проблеми при ремонтно възстановителните работи и модернизацията на съществуващите строителни съоръжения и свързаните с тяхното отстраняване нестандартни решения, “Новострой инженеринг” ползва Ноу-хау, материали и технологии, както и ползва лабораториите на водещи в съответните области чуждестранни фирми, работи съвместно с български научни институти и лаборатории. Изпълнението на обектите се извършва от специализирани екипи сформирани от: специалисти и обучен технически персонал от “Новострой инженеринг”, експерти от чуждестранните фирми, чийто Ноу-хау се прилага и специализирани подизпълнители.

             Официален представител и лицензиран по отношение на приложението на технологията и материалите на:

               VANDEX INTERNATIONAL Ltd, Switzerland - хидроизолация и антикорозионна защита на бетонни и стоманобетонни конструкции. Авариини ремонти обхващащи цялостна хидроизолация или частична спиране на течове, уплътняване на работни и дилатационни фуги и пукнатини. Резервоари за питейна вода, колектори, силози и хидросъоръжения включително за хранително-вкусовата промишленост и за питейна вода, съоръжения за пренос и пречистване на отпадни води с използване на материали на циментова основа. Vandex технологията за хидроизолация на нови бетонни и стоманобетонни съоръжения се съвмества в графика на бетоновите работи, не изисква технологични престои, което е основно предимство за съкращаване на сроковете на строителство.

 ZINGAMETALL B.V.B.A., Belgium - антикорозионна защита на нови и стари метални конструкции, по метода на поцинковане чрез студено полагане на материала, вкл. поцинковане на изградени метални конструкции на място без демонтаж. Пожарозащитни покрития за стоманени конструкции.

          RESINS&COMPOSITES Luxembourg – карбонови ленти и платна за усилване на бетонни, стоманобетонни, тухлени и дървени конструкции.

            KRYPTON CHEMICAL – Spain. Полиуретанови хидроизолационни материали. Защита на бетонни настилки в паркинги и гаражи. Саморазливни подове. Декоративни покрития.

           NANOPHOS – Greece. Нанотехнологии за импрегниране, хидроизолация и защита на бетонни и стоманобетонни конструкции, мазилки, настилки и облицавки от цимент, камък, мрамор, гранит, керамика и др. Топлоизолационна боя.