СЕРТИФИКАТИ

 • SQS, Швейцария - ISO 9001:1994 / ISO DIS 9001:2008.
 • VANDEX материалите са сертифицирани и притежават СЕ маркировка.
 • “Министерство на Здравеопазването” - Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” - Nо 3598-2375/10.11.1993, Приложение в резервоари за питейна вода и водоснабдителни съоръжения.
 • “Министерство на Здравеопазването” - Национален Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” - Nо 3344 - 1268/230603, Здравна оценка за приложение в строителството.
 • НИСИ - София - НС-II-5-129/29.30.1994, Водонепропускливост. БДС 505-84.
 • НИСИ - София - 503-1-335/30.08.2001, Водонепропускливост. БДС 505-84, DIN 1048
 • НИСИ - София - 504-1-336/28.08.2001, Якостни показатели. БДС 5771-85.
 • Покритията отговарят на изискванията на БДС 505-84 за водоплътни бетонни и не токсичност.
 • WRC Water Byelaws Advisory Service - Приложение в питейни съоръжения.
 • Hygiene Institute of the University of Bonn - Приложение в питейни съоръжения.
 • CEBTP - Centre Experimental de Recherches et d’Etudes du Batiment et des Travaus Publics - Водонепропускливост, абразия
 • Radiation Technology Inc., New Jersey - Устойчивост на радиация.
 • University of Tokyo, Technical Division - Водонепропускливост, водоустойчивост.
 • Centre de Recherche et de Controle des Eaux, Paris - химическа устойчивост.
 • Federal Institute for Material Reaseach Testing, Construction Department, Berlin
 • University of Dortmund
 • Institute for Concrete and Ferro Concrete, Karlsruhe

new-van   е сертифицирана по ISO DIS 9001:2008