Начало Дейност

Новострой инженеринг” ООД  е фирма специализирана в комплексното решаване на проблемите свързани с хидроизолацията и антикорозионната защита на различни по вид строителни конструкции, което обхваща:
- експертна оценка на конкретното състояние на обекта,
проектиране и технологично решение за изпълнение на нови или ремонт на компрометирани изолации,
изпълнение на хидроизолации.
- усилване на строителни конструкции и елементи.

Официален преставител на VANDEX, ZINGA, NANOPHOS.

 НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД  е специализирана фирма за контролиране качеството на вложените строителни материали и установяване  съответствието с проекта и качеството на изпълнените строителни елементи, изделия и конструкции, строителни еспертизи и консултации. Сертифицирана по ISO 9001:2008

“Мобилна Строително-Изпитвателна Лаборатория” към “Новострой Контрол” ООД е лаборатория акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, сертификат за акредитация №24ЛИ издаден от ИА "БСА" за извършване на изпитвания и измервания на : бетон, бетонни смеси, строителни конструкции, строителни разтвори за зидарии и мазилки, стоманобетонни конструкции, изделия от метал, стъкло, пластмаса и керамика, метални конструкции и издели.

Официален представител и оторизиран сервиз на PROCEQ