Начало Дейност Строителство, контрол : статии

Безразрушително изпитване на бетонни конструкции


Независимо, че лаврите около построяването на която и да било грабваща окото сграда най-често се падат на архитекта, нейната здравина и устойчивост зависят от конструктора и строителите, от стриктното изпълнение на проектната документация и качеството на вложените материали. За качеството на строителството напоследък започнахме да се позамисляме, след като някои, строени с ударен труд и по стахановски жилищни сгради започнаха да се пропукват, заплашвайки да се срутят. За съжаление, човек лесно си затваря очите пред лошото, обладан от суеверната надежда, че то ще го подмине. Затова гибелните разрушения от земетръсите през лятото в съседна Турция за мнозина като ли се случиха на друг континент, а не в съседна на нас държава, намираща се на същия земетръсен пояс.

tico1

Ултразвуков уред за изследване свойствата на бетона: равномерност на плътността му, наличие на кухини и пукнатини в него, дефекти поради замръзване или прекомерно загряване, твърдост, еластичност и др.

tico2

tico3

Измерването се извършва на самия обект, а резултатите се отчитат веднага. Показано е ултразвуковото изследване при различно местоположение на излъчвателя и сензора.

canin3

 

Революционен метод за безразрушителен анализ на корозията на армировката в стоманобетонната конструкция. Ръждата може да бъде открита далеч още преди да е предизвикала увреждане на конструкцията. Уредът запаметява изследването на около 4 000 м2 площ. Резултатът от изследването се показва директно на екрана и може да бъде отпечатано направо на принтер (виж по-долу) без включване към компютър.

canin2Здравината на дадена постройка най-вече зависи от нейната носеща стоманобетонна конструкция. И правилно оразмерената и проектирана конструкция обаче може да бъде компрометирана поради неправилно нареждане на арматурата, използване на пръти с по-малък диаметър от предписания, от влагане на бетон с по-ниска от необходимата марка, от неспазване на технологията при полагане на бетона и т.н. Нещата допълнително се усложняват поради навлизането в строителството на редица нови за нас химически добавки към бетона, които променят неговите свойства и качества.


Докато в промишленото строителство процедурите са нормативно уредени и всичко опира до canin5технологична дисциплина, в личното строителство, общо-взето, цари неразбория, често пъти породена от некомпетентността на недоучени майстори и липсата на какъвто и да било контрол както върху вложените материали, така и по отношение спазването на технологичните предписания. Често пъти бетонът се бърка на ръка, а материалите се дозират на око, липсва и контрол по изпълнението на армировката. Нерядко съществуващи постройки се разширяват или надстрояват, без да има яснота за якостните качества на стоманобетонната конструкция и способността й да понесе допълнителното натоварване. Често пъти проектната документация липсва, а и никога няма гаранция, че тя е била перфектно изпълнена. 
Успокоението, че сградата не е паднала под собственото си тегло, съвсем не означава, че това няма да се случи при първия земен трус. 
Проблем при бетонните конструкции е, че втвърди ли се бетонът, следите, общо-взето се заличават и вече не може да се каже каква е армировката и да се оценят точно якостните му качества. А тези данни са задължителни, когато се прави по-мащабно преустройство или поради някаква причина сградата трябва да бъде допълнително укрепена. Как да се извърши това, решава конструкторът, но той е безсилен, ако не разполага с достоверни изходни данни за якостните качества на стоманобетонния скелет и отделните елементи на сградата.
canin4Доскоро единственият възможен метод за удостоверяване качествата на конструкцията, за якостта на бетонните елементи и вложената в тях армировка е чрез разрушаване на избрани ключови за нейната здравина елементи: колони, трегери, части от плочи и др. Методът е очевидно варварски, защото само то изследване вече нанася сериозни разрушения и отслабва якостта на конструкцията.
Чрез обрушаване на бетона и откриване на армировъчните пръти се определят схемата за армиране и дебелината на прътите, а парчетата бетон се изпитват на твърдост в лабораторни условия. Получените данни от изследваните елементи са били приемани за цялата конструкция. И без да бъде човек специалист, е ясно, че при този метод състоянието на сградата неминуемо ще се влоши, а извършената експертиза е доста условна, защото се гради на усреднени данни и немалка доза предположения. 
feucht1Така се работеше „до вчера“, когато методът с разрушаване на част от най-отговорните носещи елементи бе единствено възможният. Днес обаче и тази „шенгенска бариера“ падна, като българският строител може да ползва услугите на първата и засега единствена в страната акредитирана подвижна строително-изпитателна лаборатория „Новстрой контрол“ ООД за безразрушителен контрол на качеството на строителните конструкции и материали. Тя е и единствената, която разполага с пълния комплект от апаратура за извършване на всички, използвани при експертизата за оценяване на бетонните конструкции методи за изпитания. 
Подчертаваме, че лабораторията е официално акредитирана от Дирекцията за национален строителен надзор и съответно е овластена да издава официални документи – при това на място, на самия обект. Тя е мобилна, т.е. измерванията и изследването се извършват на обекта, независимо в коя точка на страната се намира.
С помощта на прецизна измервателна апаратура на място може точно да се установи съответствието между проекта и неговото изпълнение, качеството на вложените материали, както и качеството на изпълнените строителни елементи.

При стари сгради вече става възможно точното възстановяване на липсващата конструктивна документация –feucht2 вид и изпълнение на армировката (местоположение и диаметър на прътите), якост на бетона на натиск, дебелина на бетонното покритие и произтичащата от това оценка за вероятността арматурата да корозира, плътност и еднородност на бетона, както и да се тества неговата водоплътност.
Изключително ценна е възможността точно да се установят всички дефекти в конструкцията – например широчината и дълбочината на образувалите се в бетона пукнатини.
Освен на готови бетонни елементи, лабораторията извършва измервания на дебелината на стените и мазилката, на тяхната влажност. Тя разполага с възможности за определяне качествените показатели и на всички строителни материали – свързващи и инертни материали, бетонов и други строителни разтвори, на всевъзможни строителни материали, различни изделия от метали, стъкло, керамика, пластмаси и др.
Мобилната строително-изпитателна лаборатория „Новострой контрол“ ООД разполага с богата гама от необходимите уреди и инструменти за всички посочени измервания, някои от които показваме тук за илюстриране на измервателните им възможности.
nov1Накрая възниква въпросът: кой може да ползва услугите на лаборатория? Отговорът е – всеки, който извършва ново строителство и желае да бъде напълно сигурен в здравината му. Всеки инвеститор, който има съмнение, че строителят не си е свършил, както трябва, работата. Всеки собственик, който иска да надстрои или разшири къщата си, без до поема риска тя да се срути над главата му някой ден.

Строителството, само по себе си, е скъпа дейност и разходите по контрола на качеството са нищожно малки. А ефектът от тях може да се окаже съдбоносен.

Новострой контрол ООД
София, жк Борово, ул. Т. Каблешков 61

тел./факс: 02/859 11 41, GSM 089 8572720

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Единствената акредитирана, мобилна строително-изпитателна лаборатория с пълен набор уреди  за безразрушителен контрол в строителството