Начало Дейност Строителен контрол : изпитвания

ИЗПИТВАНИЯ

1
Определяне на консистенцията и температурата на бетонната смес на обекта.
2
Определяне съдържанието на хлориди в доставената на обекта бетонна смес.
3
Вземане на проби от мястото на полагане на бетона и изпитване на якостта на натиск, водонепропускливост, плътност.
4
Изваждане на бетонни пробни ядки от бетонните конструкции и изпитване на якостта на натиск на бетона.
5

Изпитване на бетони, цименти и разтвори за определяне на якостта на натиск. Използване на електронна компютърна хидравлична преса.

Определяне на реалната якост на натиск на положения на обекта бетон.

Определяне на якостта на натиск на бетона положен на обекта в зависимост от климатичните условия на отлежаване.

6

Безразрушително изпитване на вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхностната твърдост. Използване на електронен компютърен склерометър.

Калибриране на склерометри.

7
Безразрушително изпитване на бетона за определяне на вероятната якост на натиск чрез ултразвуков контрол на качеството. Определяне на еднородността и плътността на бетона. Определяне на наличието, широчина и дълбочина на пукнатини в бетона. Използване на електронен компютърен ултразвуков скенер.
8

Безразрушително определяне на наличието, разположението и диаметъра на армировъчните пръти в бетона. Определяне на дебелината на бетонното покритие на армировката. Използване на електронен електромагнитен скенер.

Калибриране на електромагнитни скенери.

9

Определяне на модула на еластичност и модула на обща деформация на земната основа.

Определяне степента на уплътняване на земната основа.

Определяне носимоспособността на земната основа.

10

Безразрушително измерване на дебелината на елементи от стомана, цветни метали, пластмаса, стъкло, алуминии и други твърди материали. Използване на електронен ултразвуков дебеломер.

Калибриране на дебеломери.

Безразрушително измерване на дебелината на бои, лакове, антикорозионни и противопожарни покрития. Използване на електронен компютърен електромагнитен дебеломер.

Калибриране на дебеломери за бои и лакове.

12
Вземане на проби от стомана и изпитване на физико-химичните характеристики.
13
Обследване на сгради и съоръжения за саниране, възстановяване на армировъчни планове, окачествяване на бетона, оценка на качеството на вложените материали изготвяне на технически експертизи.

Назад