ДУБЛЕКС СИСТЕМИ


Възможността върху цинковото ZINGA покритие да се нанасят декоративни или специални бои, без да е необходима предварителна подготовка и без използване на специални грундове, предоставя предимствата на двойната “ДУБЛЕКС” система.

“ДУПЛЕКС” системата се състои от основен първи цинков слой ZINGA и втори слой от обикновенни декоративни или специални синтетични бои и лакове.

При "ДУПЛЕКС" системата, ефекта на антикорозионната защита се умножава, тъй като от една страна цинковото покритие не позволява развитие на корозия под него, а от друга страна лаково-бояджийското покритие запазва ZINGA от агресивното влияние на околната среда.

Експлоатационната дълготрайност на “ДУПЛЕКС” системата се изчислява по следната формула:

( А + В ) х 2.5,

където:

А – трайност на цинковото ZINGA покритие, 
В – трайност на горния слой боя.

diagram2_zinga