В промишлеността
01-1
05-2

01-2

Защита на транспортни средства

02-3
Като крайно покритие
02-2
Като дублекс система


Защита на плавателни съдове и съоръжения

03-2
Като крайно покритие
03-3
Като дублекс система

 

Защита на мостови конструкции

04-1
04-2
04-3

 

Защита на пътни съоръжения

05-3
Парапети
05-1
Еластични огради

 

Защита на водопроводни и санитарни съоръжения

07-2
Преди обработка
07-1
След обработка