МАТЕРИАЛИ


ZINGA

Еднокомпонентно цинково покритие готово за нанасяне

СЪСТАВ: Цинк: 98%, с чистота 99.995%, синтетични пълнители и ароматен хидрокарбон.

ПОЛАГАНЕ : Ръчно - четка, мече. Механизирано - компресор.

РАЗХОД : При дебелина на слоя 40 микрона - 0.250 kg / m2

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО : 2.67 kg / L

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ: - 40оС до + 150оС

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ: Първоначално - 10 min. Окончателно - 24 часа.

ПОЛАГАНЕ НА ВТОРИ СЛОЙ: - ZINGA : след 1 часа
- Други съвместими покрития : след минимум 24 часа.

ЦВЯТ: Сив ( матов )

ОПАКОВКА: 1, 2, 5, 10, 25, 35 kg.

ZINGASOLV

Разредител за ZINGA на основата на ароматни въглеводороди

СЪСТАВ: Ароматни въглеводороди. 
Не съдържа: XYLENE, TOLUENE, METHYL, ETHYL, KETON, METHYLENE CHLORIDE. 
Съдържа BENZENE < 30 ppm.

РАЗХОД: 2% до 7% (по обем ) от количеството на ZINGA.
1 kg ZINGA 0.025 kg ZINGASOLV

ОБЕМНО ТЕГЛО: 0.875 kg/L.

ZINGASOLV се използва и за обезмасляване на металните повърхности преди полагане на антикорозионната катодна защита.

ОПАКОВКА: 1, 5 и 10 L.

AQUAZINGA

Двукомпонентно цинково покритие високо температуроустойчиво (600оС)

СЪСТАВ: Цинк: 98%, с чистота 99.995%, силикатни пълнители.

ПОЛАГАНЕ : Ръчно - четка, мече. Механизирано - компресор.

РАЗХОД : При дебелина на слоя 40 микрона - 0.250 kg / m2

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО : 2.67 kg / L

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ: - 40оС до + 600оС

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ: Първоначално - 10 min. Окончателно - 24 часа.

ПОЛАГАНЕ НА ВТОРИ СЛОЙ: - ZINGA : след 1 часа
- Други съвместими покрития : след минимум 24 часа.

ЦВЯТ: Сив ( матов )

ОПАКОВКА: 5 и 10 kg.