СЕРТИФИКАТИ


ZINGA отговаря на следните стандарти:

  • BS 5493 - Трайност на цинкови покрити.
  • SNCF VOC 4 EF - Използване на ZINGA за защита на галванизирани метални повърхности.
  • DIN 1706 , ISO 752 - Съдържание на цинк.
  • DIN 53151 - Адхезия.
  • DIN 50021 - Адекватност с галванизация.
  • BS 476 - Пожароустойчивост. Клас 1.
  • BS 6920 WRC. Използване при питейни съоръжения.