ДЪЛГОТРАЙНОСТ


diagrama_1

Експлоатационна трайност на ZINGA покритието в зависимост от дебелината на поцинковането и въздействието на околната среда

1. Вътрешна: суха среда

2. Външна: неагресивна (незамърсена) среда

3. Вътрешна: влажна среда

4. Външна: неагресивна (незамърсена) пристанищна

5. Външна: агресивна (замърсена) среда

6. Външна: агресивна (замърсена) пристанищна среда

7. Морска вода: периодично намокряне