Начало Продукти ZINGA- студено поцинковане Изисквания към основата

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА


Принципа на действие на ZINGA е катоднат защита. Това се постига чрез електрохимичния контакт между анодния цинк на ZINGA покритието и катода на стоманата или металната повърхност.

Почистване

ZINGA трябва да бъде в пряк контакт с чиста метална или стоманена повърхност. Повърхността трябва да бъде почистена от: боя, люспи ръжда, слоеста ръжда, масло, грес и синтетични покрития. ZINGA може да се нанася върху корозирали повърхности - след отстраняване на люспи и слоеста ръжда, както и върху стари горещо поцинковани покрития, след съответна обработка.

iziskv-01
iziskv-02
iziskv-03

Степен на грапавост

За осигуряване на адхезията, металната повърхност трябва да има съответната степен на грапавост. Същата се постига механично чрез пясъкоструене, химично ецване или други методи. Идеалното условие е степен на грапавост Ra 12.5

Горещо поцинковани повърхности

ZINGA може да се нанася върху стари (подложени повече от 1 година на атмосферните влияния) горещо поцинковани повърхности, за обновяване на поцинковането и възстановяване на цинковото покритие. Повърхността трябва да бъде почистена и обезмаслена с ZINGASOLV.

Нови поцинковани повърхности трябва предварително да се обработят с пясъкоструене или други методи за постигане на определената степен на грапавост.